Przetarg nieograniczony ZP-21/19 na wykonywanie usług w zakresie całodobowego transportu specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego typu „S” dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-053 Kraków, ul. Kronikarza Galla
 • Telefon/fax: tel. 12 662 31 00 , fax. 12 662 31 05
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie
  ul. Kronikarza Galla 25
  30-053 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 662 31 00, fax. 12 662 31 05
  REGON: 35099510900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozmswkrakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony ZP-21/19 na wykonywanie usług w zakresie całodobowego transportu specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego typu „S” dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie wykonywania całodobowego transportu specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego typu „S” dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie przez okres 36 miesięcy. 2. Szacunkowa ilość zamówienia w okresie 36 miesięcy została określona w zał. nr 2 do SIWZ i wynosi: a) 700 godzin w granicach miasta Krakowa (stawka za każdą rozpoczętą godzinę) b) ok. 1600 km poza granicami miasta i ok. 100h poza granicami miasta Krakowa (rozliczenie od wyjazdu z bazy do powrotu do bazy; stawka za każdą rozpoczętą godzinę transportu).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną