Przegląd, konserwacja oraz serwis w przypadkach awarii, systemów zabezpieczenia technicznego w kompleksach wojskowych będących na zaopatrzeniu 35 WOG w roku 2019

35 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-901 Kraków, Rząska, ul. Krakowska
 • Telefon/fax: tel. +48 261135116, +48 261133017 , fax. +48 261135059, +48 261135165
 • Data zamieszczenia: 2019-02-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Rząska, ul. Krakowska 2
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48 261135116, +48 261133017, fax. +48 261135059, +48 261135165
  REGON: 12150664500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://35wog.wp.mil.pl/pl/37.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przegląd, konserwacja oraz serwis w przypadkach awarii, systemów zabezpieczenia technicznego w kompleksach wojskowych będących na zaopatrzeniu 35 WOG w roku 2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wykonania przeglądu, konserwacji oraz serwis w przypadku awarii systemów zabezpieczeń technicznych, w celu utrzymania ich w stałej sprawności technicznej, w obiektach wojskowych będących na zaopatrzeniu 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w roku 2019. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu ograniczonego. 3.2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwie części. Część nr 1: Świadczenie usług w zakresie wykonania przeglądu, konserwacji oraz serwis w przypadku awarii systemów zabezpieczeń technicznych, w celu utrzymania ich w stałej sprawności technicznej w niżej wymienionych obiektach wojskowych będących na zaopatrzeniu 35 WOG 1) w Krakowie przy ulicach:  Wrocławska nr 21;  Głowackiego nr 11;  Zyblikiewicza nr 1;  Mogilska nr 85;  Rydla nr 19;  Odrowąża nr 7;  Montelupich nr 3;  Koletek nr 10; 2) Tarnów, ul. Dąbrowskiego 11, 3) Nowy Sącz, ul. Czarnieckiego 13, 4) Jednostka Wojskowa Niedźwiedź 32- 090 Słomniki. Wykaz urządzeń przeznaczonych do przeglądu i konserwacji w danych kompleksach wojskowych zostanie dołączony jako załącznik do SIWZ w II etapie postępowania. Część nr 2: Świadczenie usług w zakresie wykonania przeglądu, konserwacji oraz serwis w przypadku awarii systemów zabezpieczeń technicznych, w celu utrzymania ich w stałej sprawności technicznej w niżej wymienionych obiektach wojskowych będących na zaopatrzeniu 35 WOG 1) w Krakowie przy ulicach:  Skrzatów nr 2;  Ułanów nr 43;  Wrocławska nr 82;  Rakowicka nr 22;  Rakowicka nr 29;  Dietla nr 30; 2) Rząska, ul. Krakowska 2, 3) Jednostka Wojskowa Kłaj; Wykaz urządzeń przeznaczonych do przeglądu i konserwacji w danych kompleksach wojskowych zostanie dołączony jako załącznik do SIWZ w II etapie postępowania. 3.3. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z:  Normą Obronną NO-04-A004-8:2016 część 8: Eksploatacja;  Normą Obronną NO-04-A004-1:2016 część 1: Wymagania ogólne,  Polską Normą PN 93/E-08390/14. 3.4. Konserwacja urządzeń systemów alarmowych, systemów kontroli dostępu i systemów telewizji dozorowej dokonana będzie dwukrotnie:  po raz pierwszy w okresie od podpisania umowy do czerwca 2019 r.,  po raz drugi w okresie od lipca do grudnia 2019 r. jednocześnie w pierwszym z przedstawionych wyżej terminów konserwacji, zleceniobiorca dokona tzw. przeglądu rocznego określonego w Normie Obronnej NO-04-A004-8:2016, 3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do informacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50711000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną