Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku – hala nr 2 przy ZSTE w Skawinie na archiwum Starostwa

Powiat Krakowski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Krakowski
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-037 Kraków, Al. Słowackiego
 • Telefon/fax: tel. 12 634 42 70 , fax. 126 335 294
 • Data zamieszczenia: 2019-02-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Krakowski
  Al. Słowackiego 20
  30-037 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 634 42 70, fax. 126 335 294
  REGON: 35155486700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku – hala nr 2 przy ZSTE w Skawinie na archiwum Starostwa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie (budynek użyteczności publicznej - oświaty) w obrębie części hali nr 2 i zmianę sposobu użytkowania tej części na cele pomieszczeń archiwum Starostwa Powiatowego w Krakowie wraz z przebudową i rozbudową instalacji wewnętrznych (wod.-kan., c.o., energii elektrycznej) oraz budową instalacji wentylacji mechanicznej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zawarte są w załącznikach do SIWZ: nr 5 wzór umowy i nr 6 opis przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111300-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną