Przebudowa (modernizacja) istniejących wind nr 2,3,4,5 w Budynku Głównym Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-202 Kraków, ul. Prądnicka
 • Telefon/fax: tel. 012 25 78 291 , fax. 012 25 78 292, 2578229
 • Data zamieszczenia: 2019-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
  ul. Prądnicka
  31-202 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 25 78 291, fax. 012 25 78 292, 2578229
  REGON: 35720766400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.narutowicz.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa (modernizacja) istniejących wind nr 2,3,4,5 w Budynku Głównym Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa (modernizacja) istniejących wind nr 2, 3, 4, 5 w Budynku Głównym Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Szczegółowy opis oraz zakres prac objętych przedmiotowym zamówieniem dokładnie określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (załącznik nr 1.1.), przedmiary (załącznik nr 1.2-1.5) oraz załączone projekty/charakterystyki istniejących dźwigów ( rys. 1/2 i 2/2 – winda nr 2; rys. 1/2 i 2/2- winda nr 3; rys. 1/2 i 2/2- winda nr 4; rys. 1/2 i 2/2 – winda nr 5). Przedmiary i rysunki pełnią jedynie funkcję pomocniczą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42416100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną