„PROGRAMISTA JAVA- poziom podstawowy”

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-752 Kraków, Wąwozowa
 • Telefon/fax: tel. 12 686 82 17 , fax. 12 645 12 70
 • Data zamieszczenia: 2019-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
  Wąwozowa 34
  31-752 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 686 82 17, fax. 12 645 12 70
  REGON: 35155435300000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „PROGRAMISTA JAVA- poziom podstawowy”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie 80 - godzinnego podstawowego szkolenia kompleksowego w zakresie przygotowania do wykonywania pracy w zawodzie programisty JAVA dla łącznej liczby 10 osób bezrobotnych w jednej grupie szkoleniowej w terminie: rozpoczęcie szkolenia druga połowa sierpnia 2019 r, pod nazwą: „PROGRAMISTA JAVA – poziom podstawowy” dokładny opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80400000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną