Prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych grobowcach i nagrobkach usytuowanych na Cmentarzu Rakowickim (nr wpisu do rejestru zabytków A-584)

Zarząd Cmentarzy Komunalnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Cmentarzy Komunalnych
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31510 Kraków, ul. Rakowicka
 • Telefon/fax: tel. 126 199 940 , fax. 126 199 990
 • Data zamieszczenia: 2018-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Cmentarzy Komunalnych
  ul. Rakowicka 26
  31510 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 199 940, fax. 126 199 990
  REGON: 35056154600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zck-krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych grobowcach i nagrobkach usytuowanych na Cmentarzu Rakowickim (nr wpisu do rejestru zabytków A-584)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są prace polegające na wykonaniu prac konserwatorskich przy zabytkowych nagrobkach i grobowcach na Cmentarzu Rakowickim, w Krakowie, eksponowanych w warunkach zewnętrznych, zabezpieczenie substancji zabytkowej oraz przywrócenie do stanu pierwotnego i poprawa walorów estetycznych obiektów, zgodnie z Programem prac konserwatorskich stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92522100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną