Prace porządkowe w budynku Akademii Muzycznej w Krakowie, przy ul. św. Tomasza 43 oraz bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie wokół budynku (chodnik wokół budynku : ul. św. Tomasza – Planty – ul. Mikołajska).

Akademia Muzyczna w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Muzyczna w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-027 Kraków, Św. Tomasza
 • Telefon/fax: tel. -, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2018-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Muzyczna w Krakowie
  Św. Tomasza 43
  31-027 Kraków, woj. małopolskie
  tel. -, , fax. -
  REGON: -
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amuz.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: wyższa uczelnia

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace porządkowe w budynku Akademii Muzycznej w Krakowie, przy ul. św. Tomasza 43 oraz bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie wokół budynku (chodnik wokół budynku : ul. św. Tomasza – Planty – ul. Mikołajska).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Prace porządkowe w budynku Akademii Muzycznej w Krakowie, przy ul. św. Tomasza 43 oraz bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie wokół budynku (chodnik wokół budynku : ul. św. Tomasza – Planty – ul. Mikołajska).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90919000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną