postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie w roku 2020 usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz usługi infolinii dla Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-019 Kraków, Mazowiecka
 • Telefon/fax: tel. 12 2997425, 12 6237480, , fax. 126 325 215
 • Data zamieszczenia: 2019-10-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
  Mazowiecka 21
  30-019 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 2997425, 12 6237480, , fax. 126 325 215
  REGON: 35711718000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://uppk.nowybip.pl/wykaz-zamowien

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie w roku 2020 usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz usługi infolinii dla Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz usługi infolinii w następujących lokalizacjach Zamawiającego: A. Siedziba Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w Krakowie, ul. Mazowiecka 21, 30 - 019 Kraków; B. Filia Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w Skawinie, ul. Ogrody 17, 32 - 050 Skawina; C. Filia Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w Krzeszowicach, ul. Kolejowa 1, 32 - 065 Krzeszowice; D. Filia Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w Słomnikach, ul. Kościuszki 64, 32 - 090 Słomniki; E. Archiwum Zakładowe Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w Skawinie, ul. Kopernika 13, 32 - 050 Skawina. 7. Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. Dzień 31.12.2019r. jest ostatnim dniem obowiązywania dotychczasowej umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych u Zamawiającego. 8. Zestawienie rodzajów linii telefonicznych i numerów urządzeń końcowych oraz ich lokalizacje, będących w posiadaniu Zamawiającego przedstawiono poniżej: A. Linie analogowe: (12) 388 23 98 – Filia UPPK w Słomnikach (ul. Kościuszki 64, 32 – 090 Słomniki); (12) 388 39 69 – Filia UPPK w Słomnikach (ul. Kościuszki 64, 32 – 090 Słomniki); (12) 276 00 73 – Archiwum Zakładowe UPPK (ul. Kopernika 13, 32 – 050 Skawina); (12) 276 16 93 – Filia UPPK w Skawinie (ul. Ogrody 17, 32 – 050 Skawina); (12) 632 52 15 – Siedziba UPPK w Krakowie (ul. Mazowiecka 21, 30 – 019 Kraków); (12) 633 83 80 – Siedziba UPPK w Krakowie (ul. Mazowiecka 21, 30 – 019 Kraków); (12) 282 20 50 – Filia UPPK w Krzeszowicach (ul. Kolejowa 1, 32 – 065 Krzeszowice). B. Linia świadczona przy użyciu bramki GSM: (12) 638 65 61 – Siedziba UPPK w Krakowie (ul. Mazowiecka 21, 30 -019 Kraków). C. Linie cyfrowe ISDN: (12) 276 70 98 – Filia UPPK w Skawinie (ul. Ogrody 17, 32 – 050 Skawina);  (12) 256 00 08 – MSN (12) 388 13 98 – Filia UPPK w Słomnikach (ul. Kościuszki 64, 32 – 090 Słomniki);  (12) 388 00 35 – MSN  (12) 388 00 36 – MSN  (12) 388 00 37 – MSN  (12) 388 00 06 – MSN (12) 623 03 55 – Siedziba UPPK w Krakowie (ul. Mazowiecka 21, 30 – 019 Kraków);  (12) 623 03 56 – MSN  (12) 623 03 57 – MSN (12) 623 74 80 – Siedziba UPPK w Krakowie (ul. Mazowiecka 21, 30 – 019 Kraków);  (12) 630 16 43 – MSN (12) 630 56 70 – Siedziba UPPK w Krakowie (ul. Mazowiecka 21, 30 – 019 Kraków); numer główny podkładowy pod infolinię: 800 121 645  (12) 630 56 71-79 – DDI (12) 630 56 80 – Siedziba UPPK w Krakowie (ul. Mazowiecka 21, 30 – 019 Kraków); numer podkładowy pod infolinię: 800 121 645  (12) 630 56 81-89 – DDI (12) 631 12 75 – Siedziba UPPK w Krakowie (ul. Mazowiecka 21, 30 – 019 Kraków); (12) 282 20 51 – Filia UPPK w Krzeszowicach (ul. Kolejowa 1, 32 – 065 Krzeszowice);  (12) 282 32 75 – MSN (12) 282 20 52 – Filia UPPK w Krzeszowicach (ul. Kolejowa 1, 32 – 065 Krzeszowice);  (12) 282 32 72 – MSN (12) 282 43 71 – Filia UPPK w Krzeszowicach (ul. Kolejowa 1, 32 – 065 Krzeszowice);  (12) 282 32 95 – MSN (12) 282 53 52 – Filia UPPK w Krzeszowicach (ul. Kolejowa 1, 32 – 065 Krzeszowice);  (12) 282 31 15 – MSN D. Numer infolinii: 800 121 645 – Siedziba UPPK w Krakowie (ul. Mazowiecka 21, 30 – 019 Kraków). 9. Średni miesięczny czas głosowych połączeń wychodzących rozkłada się w następujący sposób: A. Linie analogowe: (12) 388 23 98 – 228 minut; (12) 388 39 69 – 1 minuta; (12) 276 00 73 – 422 minuty; (12) 276 16 93 – 190 minut; (12) 632 52 15 – 45 minut; (12) 633 83 80 – 43 minuty; (12) 282 20 50 – 474 minuty. B. Linia świadczona przy użyciu bramki GSM: (12) 638 65 61 – 14 minut. C. Linie cyfrowe ISDN: (12) 276 70 98 – 375 minut; (12) 388 13 98 – 223 minuty; (12) 623 03 56 – 38 minut; (12) 623 74 80 – 1 minuta; (12) 630 56 70 – 0 minut; (12) 630 56 80 – 0 minut; (12) 631 12 75 – 0 minut; (12) 282 20 51 – 0 minut; (12) 282 20 52 – 30 minut; (12) 282 43 71 – 307 minut; (12) 282 53 52 – 0 minut. 10. Średni miesięczny czas głosowych połączeń przychodzących dla usługi infolinii 800 121 645 wynosi – 38 minut. 11. Średni miesięczny czas głosowych połączeń wychodzących według rodzajów rozkłada się w sposób następujący: a) do telefonii komórkowej: 11,24 % ogólnego czasu połączeń; b) międzymiastowych: 1,38 % ogólnego czasu połączeń; c) lokalnych: 86,45 % ogólnego czasu połączeń; d) specjalnych: 0,93 % ogólnego czasu połączeń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64200000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną