postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń komputerowych i oprogramowania dla Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-019 Kraków, Mazowiecka
 • Telefon/fax: tel. 12 2997425, 12 6237480, , fax. 126 325 215
 • Data zamieszczenia: 2019-05-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
  Mazowiecka 21
  30-019 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 2997425, 12 6237480, , fax. 126 325 215
  REGON: 35711718000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://uppk.nowybip.pl/wykaz-zamowien

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń komputerowych i oprogramowania dla Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego urządzeń komputerowych oraz licencji na oprogramowanie realizowana w ramach dwóch zadań: - zadanie 1 – dostawa urządzeń komputerowych i oprogramowania, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do SIWZ, - zadanie 2 – dostawa urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Zaoferowane przez Wykonawcę asortymenty, w ramach każdego z powyższych zadań, spełnią poniższe wymogi: a) będą fabrycznie nowe, b) będą spełniać, co najmniej takie parametry jak przedstawione w załączniku nr 1 do SIWZ, zaoferowanie parametrów niższych skutkować będzie odrzuceniem oferty, c) wyposażone będą w niezbędny do uruchomienia osprzęt np. kable, itp., d) dostarczone zostaną do siedziby głównej Zamawiającego, ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków, IX piętro, transportem Wykonawcy, w godz. 8.30 -14.30 w dni powszednie od poniedziałku do piątku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną