Organizacja szkoleń dla energetyków gminnych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31002 Kraków, ul. Kanonicza
 • Telefon/fax: tel. 12 422-94-90 , fax. 12 422-30-46
 • Data zamieszczenia: 2018-11-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
  ul. Kanonicza 12
  31002 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 422-94-90, fax. 12 422-30-46
  REGON: 12111665400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfos.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja szkoleń dla energetyków gminnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i organizacja szkoleń dla energetyków gminnych. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia dla ok. 30 osób (uczestników szkolenia) i maksymalnie 5 osób szkolących: 1) sali konferencyjnej, cateringu, nieodpłatnych miejsc postojowych dla ok. 30 samochodów 2) usług hotelarskich polegających na zapewnieniu noclegów dla wskazanej każdorazowo liczby osób (uczestników szkolenia). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 1 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79951000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną