Organizacja spotkań na obszarach Natura 2000 na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” oraz projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. “Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-542 Kraków, Mogilska
 • Telefon/fax: tel. 12 619 81 20, 619 81 21, , fax. 12 619 81 22
 • Data zamieszczenia: 2018-09-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
  Mogilska 25
  31-542 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 619 81 20, 619 81 21, , fax. 12 619 81 22
  REGON: 12080353600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://krakow.rdos.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja spotkań na obszarach Natura 2000 na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” oraz projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. “Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części zamówienia (tzn. złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia). Przedmiot zamówienia obejmuje: Część 1: Kompleksowa organizacja warsztatów lokalnych na potrzeby projektu nr: POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”, dla obszarów Natura 2000: 1) Polana Biały Potok PLH120026 Zamówienie obejmuje zapewnienie sali oraz obsługę cateringową 2 spotkań na terenie miejscowości Kościelisko. W ramach jednego ze spotkań zamówienie obejmuje również zapewnienie transportu autobusowego osób do ww. obszaru Natura 2000. Liczba uczestników warsztatów: maksymalnie 30 osób. Przewidywany termin 1 spotkania: wrzesień-październik 2018 r. Przewidywany termin 2 spotkania: październik-listopad 2018 r. 2) Krzeszowice PLH120044 Zamówienie obejmuje zapewnienie sali oraz obsługę cateringową 1 spotkania na terenie miejscowości Krzeszowice. Liczba uczestników warsztatów: maksymalnie 30 osób. Przewidywany termin spotkania: wrzesień-październik 2018 r. 3) Rudniańskie Modraszki – Kajasówka PLH120077 Zamówienie obejmuje zapewnienie sali oraz obsługę cateringową 2 spotkań na terenie miejscowości Czernichów (lub innej w odległości nie większej niż w promieniu 6 km od Czernichowa). W ramach jednego ze spotkań zamówienie obejmuje również zapewnienie transportu autobusowego osób do ww. obszaru Natura 2000. Liczba uczestników warsztatów: maksymalnie 30 osób. Przewidywany termin 1 spotkania: wrzesień-październik 2018 r. Przewidywany termin 2 spotkania: październik-listopad 2018 r. 4) Dębówka nad rzeką Uszewką PLH120066 oraz Dolina rzeki Gróbki PLH120067 Zamówienie obejmuje zapewnienie sali oraz obsługę cateringową 2 spotkań na terenie miejscowości Szczurowa (lub innej w odległości nie większej niż w promieniu 10 km od Szczurowej). W ramach jednego ze spotkań zamówienie obejmuje również zapewnienie transportu autobusowego osób do ww. obszarów Natura 2000. Liczba uczestników warsztatów: maksymalnie 50 osób. Przewidywany termin 1 spotkania: wrzesień-październik 2018 r. Przewidywany termin 2 spotkania: październik-listopad 2018 r. 5) Raba z Mszanką PLH120093 Zamówienie obejmuje zapewnienie sali oraz obsługę cateringową 2 spotkań na terenie miejscowości Pcim (lub innej w odległości nie większej niż w promieniu 6 km od Pcimia). W ramach jednego ze spotkań zamówienie obejmuje również zapewnienie transportu autobusowego osób do ww. obszaru Natura 2000. Liczba uczestników warsztatów: maksymalnie 30 osób. Przewidywany termin 1 spotkania: wrzesień-październik 2018 r. Przewidywany termin 2 spotkania: październik-listopad 2018 r. 6) Kościół w Węglówce PLH120046 Zamówienie obejmuje zapewnienie sali oraz obsługę cateringową 2 spotkań na terenie miejscowości Węglówka (lub innej w odległości nie większej niż w promieniu 6 km od Węglówki). W ramach jednego ze spotkań zamówienie obejmuje również zapewnienie transportu autobusowego osób do ww. obszaru Natura 2000. Liczba uczestników warsztatów: maksymalnie 30 osób. Przewidywany termin 1 spotkania: wrzesień-październik 2018 r. Przewidywany termin 2 spotkania: październik-listopad 2018 r. 7) Ochotnica PLH120050 Zamówienie obejmuje zapewnienie sali oraz obsługę cateringową 2 spotkań na terenie miejscowości Ochotnica Dolna (lub innej w odległości nie większej niż w promieniu 6 km od Ochotnicy Dolnej). W ramach jednego ze spotkań zamówienie obejmuje również zapewnienie transportu autobusowego osób do ww. obszaru Natura 2000. Liczba uczestników warsztatów: maksymalnie 30 osób. Przewidywany termin 1 spotkania: wrzesień-październik 2018 r. Przewidywany termin 2 spotkania: październik-listopad 2018 r. Część 2 kompleksowa organizacja spotkań na potrzeby projektu nr: POIS.02.04.00-00-0191/16 pn.: “Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”, dla obszarów Natura 2000: 1) Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 Zamówienie obejmuje zapewnienie sali oraz obsługę cateringową 2 spotkań w 2018 r. na terenie miejscowości Nowy Sącz. W ramach drugiego spotkania zamówienie obejmuje również zapewnienie transportu autobusowego osób do ww. obszaru Natura 2000. Liczba uczestników spotkania: maksymalnie 30 osób. Przewidywany termin 1 spotkania: październik 2018 r. Przewidywany termin 2 spotkania: listopad 2018 r. 2) Górny Dunajec PLH120086 Zamówienie obejmuje zapewnienie sali oraz obsługę cateringową 2 spotkań w 2018 r. na terenie miejscowości Nowy Targ. W ramach drugiego spotkania zamówienie obejmuje również zapewnienie transportu autobusowego osób do ww. obszaru Natura 2000. Liczba uczestników spotkania: maksymalnie 30 osób. Przewidywany termin 1 spotkania: październik 2018 r. Przewidywany termin 2 spotkania: listopad 2018 r. 3) Łososina PLH120087 Zamówienie obejmuje zapewnienie sali oraz obsługę cateringową 2 spotkań w 2018 r. na terenie miejscowości Limanowa. W ramach drugiego spotkania zamówienie obejmuje również zapewnienie transportu autobusowego osób do ww. obszaru Natura 2000. Liczba uczestników spotkania: maksymalnie 30 osób. Przewidywany termin 1 spotkania: październik 2018 r. Przewidywany termin 2 spotkania: listopad 2018 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55120000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną