Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-752 Kraków, Wąwozowa
 • Telefon/fax: tel. 12 686 82 17 , fax. 12 645 12 70
 • Data zamieszczenia: 2019-05-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
  Wąwozowa 34
  31-752 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 686 82 17, fax. 12 645 12 70
  REGON: 35155435300000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  przeprowadzenie 280 godzinnego szkolenia kompleksowego od podstaw w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym dla łącznej liczby dwudziestu osób bezrobotnych w dwóch 10-osobowych grupach szkoleniowych realizowanego w terminie: pierwsza grupa – termin rozpoczęcia szkolenia to pierwsza połowa lipca 2019 r.; druga grupa – termin rozpoczęcia szkolenia to pierwsza połowa lutego 2020 r., pod nazwą: „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80400000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną