Obsługa utrzymaniowa urządzeń Xerox D110 oraz Xerox Nuvera 157 EA

Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-463 Kraków, ul. Farmaceutów
 • Telefon/fax: tel. 728 585 179 , fax. 124 175 665
 • Data zamieszczenia: 2019-09-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
  ul. Farmaceutów 2
  31-463 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 728 585 179, fax. 124 175 665
  REGON: 12249293900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czdsigb.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa utrzymaniowa urządzeń Xerox D110 oraz Xerox Nuvera 157 EA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa utrzymaniowa urządzenia Xerox D110 o numerze seryjnym 3909703734 oraz urządzenia Xerox Nuvera 157 EA o numerze seryjnym 1126538398, wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych. Usługa musi być świadczona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, uprawnionego do świadczenia usług serwisowych urządzeń, objętych przedmiotem zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zasady świadczenia usług określono w Załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym Wzór Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50310000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną