Naprawa aparatu PET/CT Biograph mCT-X 4R wraz z wymianą detektorów

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-115 Kraków, ul. Garncarska
 • Telefon/fax: tel. 124 231 565 , fax. 012 4231076, 4231565
 • Data zamieszczenia: 2019-09-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków
  ul. Garncarska 11
  31-115 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 124 231 565, fax. 012 4231076, 4231565
  REGON: 28836600035000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.onkologia.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa aparatu PET/CT Biograph mCT-X 4R wraz z wymianą detektorów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Naprawa aparatu PET/CT Biograph mCT-X 4R wraz z wymianą detektorów opisana szczegółowo w załączniku nr 3 do specyfikacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną