Najem indywidualnej powierzchni wystawienniczej wraz z zabudową targową na międzynarodowych targach kosmetycznych Cosmoprof Asia 2019 w Hong Kongu w ramach projektu Power up your Business in Małopolska 2 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-542 Kraków, Kordylewskiego
 • Telefon/fax: tel. 126 176 600 , fax. 126 176 666
 • Data zamieszczenia: 2019-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  Kordylewskiego 11
  31-542 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 176 600, fax. 126 176 666
  REGON: 35023901700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.marr.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Najem indywidualnej powierzchni wystawienniczej wraz z zabudową targową na międzynarodowych targach kosmetycznych Cosmoprof Asia 2019 w Hong Kongu w ramach projektu Power up your Business in Małopolska 2 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest najem indywidualnej powierzchni wystawienniczej wraz z zabudową targową na międzynarodowych targach kosmetycznych Cosmoprof Asia 2019 a) Najem powierzchni 1. wielkość powierzchni: 30m² na międzynarodowych targach kosmetycznych Cosmoprof Asia, (dalej: Targi) które odbędą się w Hong Kong Convention & Exhibition Centre (HKCEC); 1 Expo Drive, Wanchai, Hong Kong.Hong Kongu (Chiny) w dniach od 13 do 15 listopada 2019 r. 2. Przestrzeń wystawiennicza winna być zlokalizowana w hali budynku Hong Kong Convention & Exhibition Centre w pobliżu polskich firm. Minimalna liczba firm polskich w pobliżu Zamawiającego: 3 3. Min. 2 strony stoiska powinny być otwarte – dostępne dla odwiedzających. 4. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 16 listopada 2019 r. 5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni Zamawiającemu: a) zgłoszenie stoiska na Targi w charakterze Wystawcy; b) wszystkie funkcjonalności przypadające odpowiednio do wielkości powierzchni wynajmowanej i będące jej integralną częścią (np. podłączenie do prądu, Internetu); 6. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu wszelkich bieżących informacji w procesie przygotowań do Targów oraz być do jego dyspozycji w okresie trwania Targów. b) Zabudowa powierzchni wystawienniczej: Zabudowa wykonana wg indywidualnego projektu dostarczonego przez Zamawiającego w terminie do 3 dni od podpisania umowy. Wszystkie elementy wyposażenia stoiska muszą być wykonane z trwałych i wysokiej jakości materiałów. Wszystkie meble i inne elementy wyposażenia muszą być w bardzo dobrym stanie technicznym, nowe lub nienoszące śladów uszkodzeń, wykończone estetycznie. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca ma obowiązek informować niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich napotkanych problemach zarówno technicznych jak i logistycznych lub wszelkich innych, które będą miały wpływ na realizację zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79950000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną