Modernizacja pomieszczeń bibliotecznych na potrzeby centrów dydaktyczno-informatycznych w powiązaniu z projektem Małopolska Chmura Edukacyjna działanie 2.1 RPO WM. – budynek centralny Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie przy al. Marszałka F. Focha 39 w Krakowie.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-119 Kraków, ul. Marszałka F. Focha
 • Telefon/fax: tel. 124 211 098 , fax. 012 4211098 w. 13
 • Data zamieszczenia: 2019-08-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja
  ul. Marszałka F. Focha 39
  30-119 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 124 211 098, fax. 012 4211098 w. 13
  REGON: 19772900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pbw.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja pomieszczeń bibliotecznych na potrzeby centrów dydaktyczno-informatycznych w powiązaniu z projektem Małopolska Chmura Edukacyjna działanie 2.1 RPO WM. – budynek centralny Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie przy al. Marszałka F. Focha 39 w Krakowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja pomieszczeń bibliotecznych na potrzeby centrów dydaktyczno-informatycznych w powiązaniu z projektem Małopolska Chmura Edukacyjna działanie 2.1 RPO WM- budynek centralny Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie przy al. Marszałka F. Focha 39 w Krakowie. 1. W zakres zamówienia wchodzi: W zakresie remontu schodów zewnętrznych przewiduje się wykonanie: zerwania okładzin z lastryka, naprawę podłoża betonowego, wykonania izolacji przeciwwodnych, wylewki dociskowej, okładziny schodów z płyt granitowych płomieniowanych 75,331m2, montażu wycieraczek systemowych, odbicia tynków wraz z wykonaniem, wykonanie okładzin donic, malowanie balustrady, demontaż istniejącej platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych z wywozem, wywóz gruzu. W zakresie remontu pomieszczeń przewiduje się wykonanie wraz z montażem rolet przeciwpożarowych EI60 topikowych szt 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną