Modernizacja instalacji gazów medycznych oraz roboty remontowo – budowlane w pawilonie M-V

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31202 Kraków, ul. Prądnicka
 • Telefon/fax: tel. 126 142 551 , fax. 126 142 551
 • Data zamieszczenia: 2019-03-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
  ul. Prądnicka 80
  31202 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 142 551, fax. 126 142 551
  REGON: 29007300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpitaljp2.krakow.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja instalacji gazów medycznych oraz roboty remontowo – budowlane w pawilonie M-V
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji gazów medycznych oraz roboty remontowo – budowlane w pawilonie M-V : Zadanie nr 1 - Roboty remontowo - budowlane w pawilonie M-V (Czerwona Kardiochirurgia) Zadanie nr 2 - Modernizacja instalacji próżni wraz z wymianą systemu sygnalizacji gazów medycznych Zadanie nr 3 - Wymiana wybranych pionów instalacji c.w.u. i cyrkulacji w bud. M-V
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną