Konserwacja i serwis urządzeń klimatyzacyjnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych znajdujących się na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy w latach 2019-2021

35 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-901 Kraków, Rząska, ul. Krakowska
 • Telefon/fax: tel. +48 261135116, +48 261133017 , fax. +48 261135059, +48 261135165
 • Data zamieszczenia: 2019-09-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Rząska, ul. Krakowska 2
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48 261135116, +48 261133017, fax. +48 261135059, +48 261135165
  REGON: 12150664500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://35wog.wp.mil.pl/pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja i serwis urządzeń klimatyzacyjnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych znajdujących się na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy w latach 2019-2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i serwis urządzeń klimatyzacyjnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych znajdujących się na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy w latach 2019-2021 3.2. Przedmiot zmówienia Zamawiający podzielił na trzy części tj.:  część nr 1: „Wykonywanie czynności konserwacyjno-serwisowych central wentylacyjnych i wentylacyjna klimatyzacyjnych VTS znajdujących się na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 35 WOG w latach 2019-2021” (CPV: 50730000-1) Przedmiotem zamówienia dla część nr 1 jest wykonywanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na przeprowadzeniu 2 razy w roku konserwacji oraz serwisu central wentylacyjno-klimatyzacyjnych VTS oraz agregatów chłodniczych pracujących dla central VTS znajdujących się na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy w latach 2019-2021. Konserwacja dla części nr 1 będzie realizowana w pięciu etapach tj.: Etap I: od dnia podpisania umowy do 30.11.2019 Etap II : 02.01.2020-31.05.2020 Etap III: 01.06.2020-30.11.2020 Etap IV: 04.01.2021-31.05.2021 Etap V: 01.06.2021-30.11.2021 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części od nr 1 do nr 3 określony został w Specyfikacji przedmiotu umowy oraz w zestawieniu urządzeń, stanowiących załączniki do umów odpowiednio dla poszczególnych części.  część nr 2: „Wykonywanie czynności konserwacyjno-serwisowych central wentylacyjnych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych FRAPOL znajdujących się na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 35 WOG w latach 2019-2021” (CPV: 50730000-1) Przedmiotem zamówienia dla część nr 2 jest wykonywanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na przeprowadzeniu 2 razy w roku konserwacji oraz serwisu central wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz agregatów chłodniczych pracujących dla central FRAPOL znajdujących się na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy w latach 2019-2021. Konserwacja dla części nr 2 będzie realizowana w pięciu etapach: Etap I: od dnia podpisania umowy do 30.11.2019 Etap II : 02.01.2020-31.05.2020 Etap III: 01.06.2020-30.11.2020 Etap IV: 04.01.2021-31.05.2021 Etap V:01.06.2021-30.11.2021 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części od nr 1 do nr 3 określony został w Specyfikacji przedmiotu umowy oraz w zestawieniu urządzeń, stanowiących załączniki do umów odpowiednio dla poszczególnych części.  część nr 3: „Wykonywanie czynności konserwacyjno-serwisowych central wentylacyjnych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych KLIMOR znajdujących się na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie – rok 20192-021” (CPV: 50730000-1) Przedmiotem zamówienia dla część nr 3 jest wykonywanie czynności konserwacyjno-naprawczych 2 razy w roku:  central wentylacyjnych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych  agregatów chłodniczych pracujących dla central wentylacyjno-klimatyzacyjnych znajdujących się w budynkach i na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy. Konserwacja dla części nr 3 będzie realizowana w pięciu etapach: Etap I: od dnia podpisania umowy do 30.11.2019 Etap II : 02.01.2020-31.05.2020 Etap III: 01.06.2020-30.11.2020 Etap IV: 04.01.2021-31.05.2021 Etap V:01.06.2021-30.11.2021 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części od nr 1 do nr 3 określony został w Specyfikacji przedmiotu umowy oraz w zestawieniu urządzeń, stanowiących załączniki do umów odpowiednio dla poszczególnych części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50730000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną