Kompleksowa usługa multimedialna w ramach projektu Power up your Business in Małopolska 2 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-542 Kraków, Kordylewskiego
 • Telefon/fax: tel. 126 176 600 , fax. 126 176 666
 • Data zamieszczenia: 2019-05-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  Kordylewskiego 11
  31-542 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 176 600, fax. 126 176 666
  REGON: 35023901700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.marr.pl; https://bip.marr.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa usługa multimedialna w ramach projektu Power up your Business in Małopolska 2 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowej usługi multimedialnej składającej się z wykonania i dostarczenia systemu do wirtualizacji gospodarki Małopolski opartego na technologii Virtual Reality (VR) oraz Augmented Reality (AR), wykonanie aplikacji na ekran dotykowy/stół multimedialny wraz z aktualizacją na każde kolejne targi, wykonanie pętli multimedialnej (dalej: narzędzia multimedialne) oraz zapewnienie osoby odpowiedzialnej za obsługę techniczną stoiska w trakcie trwania targów na niżej wymienione targi międzynarodowe, szczegółowo opisana w załączniku nr 1 do specyfikacji. 2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie, osobno dla danego wydarzenia targowego na podstawie zleceń cząstkowych przesłanych przez Zamawiającego na adres mailowy Wykonawcy. Jedno zlecenie cząstkowe obejmować będzie jedno wydarzenie targowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79340000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną