Kompleksowa obsługa „Florianki” - Auli Koncertowej Akademii Muzycznej w Krakowie w budynku przy ul. Sereno Fenna 15 w Krakowie.

Akademia Muzyczna w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Muzyczna w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-027 Kraków, Św. Tomasza
 • Telefon/fax: tel. -, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Muzyczna w Krakowie
  Św. Tomasza 43
  31-027 Kraków, woj. małopolskie
  tel. -, , fax. -
  REGON: -0000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amuz.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa obsługa „Florianki” - Auli Koncertowej Akademii Muzycznej w Krakowie w budynku przy ul. Sereno Fenna 15 w Krakowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kompleksowa obsługa „Florianki” - Auli Koncertowej Akademii Muzycznej w Krakowie w budynku przy ul. Sereno Fenna 15 w Krakowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90911200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną