Inwentaryzacja majątku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 2019 – 2023.

Uniwersytet Ekonomiczny ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Ekonomiczny
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-510 Kraków, ul. Rakowicka
 • Telefon/fax: tel. 12 293-53-85 , fax. 12 293-58-98
 • Data zamieszczenia: 2019-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Ekonomiczny
  ul. Rakowicka 27
  31-510 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 293-53-85, fax. 12 293-58-98
  REGON: 15190000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uek.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Inwentaryzacja majątku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 2019 – 2023.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są: usługi inwentaryzacji ciągłej składników majątku trwałego i obrotowego będących własnością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 7 do SIWZ. Warunki płatności określa wzór umowy stanowiący zał. nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98390000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną