Druk i dostawa pakietów broszur w ramach w projektu „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-347 Kraków, ul. Kapelanka
 • Telefon/fax: tel. 124 232 088 , fax. 124 232 088
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
  ul. Kapelanka 60
  30-347 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 124 232 088, fax. 124 232 088
  REGON: 35071231800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cmj.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk i dostawa pakietów broszur w ramach w projektu „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest – druk i dostawa pakietów broszur pn: BROSZURY „A”: POZ - Farmakoterapia (2 broszury: Broszura 1 - dla lekarzy, Broszura 2 – dla pacjentów); BROSZURY „B”: POZ - Higiena rąk (2 broszury: Broszura 1 - dla lekarzy, Broszura 2 - dla pacjentów); BROSZURY „C”: POZ - Profilaktyka – Programy zdrowotne (2 broszury: Broszura 1 - dla lekarzy, Broszura 2 - dla pacjentów); BROSZURY „D”: POZ - Profilaktyka – Szczepienia (2 broszury: Broszura 1 - dla lekarzy, Broszura 2 - dla pacjentów); w ramach projektu „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną