Druk i dostawa map i wydawnictw promocyjno-informacyjnych MSIT, dla potrzeb Projektu pn.: „Utrzymanie Trwałości i Rozwój Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej „MSIT” w latach 2018-2020”

Małopolska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Małopolska Organizacja Turystyczna
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-150 Kraków, ul. Rynek Kleparski
 • Telefon/fax: tel. 124 211 604 , fax. 124 211 604
 • Data zamieszczenia: 2019-05-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Małopolska Organizacja Turystyczna
  ul. Rynek Kleparski 4
  31-150 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 124 211 604, fax. 124 211 604
  REGON: 35637285200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mot.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk i dostawa map i wydawnictw promocyjno-informacyjnych MSIT, dla potrzeb Projektu pn.: „Utrzymanie Trwałości i Rozwój Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej „MSIT” w latach 2018-2020”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług drukowania i dostawy wydawnictw promocyjno-informacyjnych MSIT, dla potrzeb Projektu pn.: „Utrzymanie Trwałości i Rozwój Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej „MSIT” w latach 2018-2020”, w łącznym nakładzie 250 000 egzemplarzy oraz świadczenie usług drukowania i dostawy map w łącznym nakładzie 50 000 egzemplarzy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną