dostawa wyrobów do generatora noża harmonicznego i technologii bipolarnej

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-202 Kraków, ul. Prądnicka
 • Telefon/fax: tel. 126 142 551 , fax. 126 142 551
 • Data zamieszczenia: 2020-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
  ul. Prądnicka 80
  31-202 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 142 551, fax. 126 142 551
  REGON: 29007300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitaljp2.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa wyrobów do generatora noża harmonicznego i technologii bipolarnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Końcówka jednorazowego użytku do noża harmonicznego w formie uchwytu pistoletowego 5 (mm) - 150 sztuk; Końcówka jednorazowego użytku do noża harmonicznego w formie uchwytu pistoletowego 7 (mm) - 48 sztuk; Końcówka jednorazowego użytku do noża harmonicznego w formie uchwytu nożycowego - 54 sztuk; Końcówka jednorazowego użytku do cięcia i koagulacji tkanek - 2 sztuk; Końcówka jednorazowego użytku do technologii bipolarnej z dwoma przyciskami aktywującymi - 150 sztuk; Końcówka jednorazowego użytku do noża harmonicznego w formie haczyka - 30 sztuk
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33169000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną