Dostawa wyposażenia dla Klubu Zakole zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Zakole 31 stanowiącego jednostkę organizacyjną Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta w Krakowie, w podziale na 2 części: część 1 - dostawa i montaż mebli gotowych, część 2 - wykonanie, dostawa i montaż mebli na wymiar wraz z wyposażeniem AGD.

Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31949 Kraków, Os. Zgody
 • Telefon/fax: tel. 12 644 24 32 , fax. 12 644 24 32
 • Data zamieszczenia: 2018-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
  Os. Zgody 1
  31949 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 644 24 32, fax. 12 644 24 32
  REGON: 35100119200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakownh.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia dla Klubu Zakole zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Zakole 31 stanowiącego jednostkę organizacyjną Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta w Krakowie, w podziale na 2 części: część 1 - dostawa i montaż mebli gotowych, część 2 - wykonanie, dostawa i montaż mebli na wymiar wraz z wyposażeniem AGD.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa wyposażenia dla Klubu Zakole zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Zakole 31 stanowiącego jednostkę organizacyjną Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta w Krakowie, w podziale na 2części: Część 1 – dostawa i montaż mebli gotowych, Część 2 – wykonanie, dostawa i montaż mebli na wymiar wraz z wyposażeniem AGD. Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia ujęte zostały w: 1. Dokumentacji projektowej stanowiącej zał. nr 5.1. (dla części 1), 5.2. (dla części 2) do SIWZ 2. Istotnych postanowieniach umowy (IPU) - zał. nr 1 do SIWZ Wiążącymi i nadrzędnymi będą w kolejności zapisy: umowy, dokumentacji projektowej, pozostałe załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną