dostawa wentylatorów stojących – 10 sztuk – KC-zp.272-530/19

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. (12)6173595 , fax. (12)6173595
 • Data zamieszczenia: 2019-09-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
  Al. Mickiewicza 30
  30-059 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (12)6173595, fax. (12)6173595
  REGON: 15770000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dzp.agh.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa wentylatorów stojących – 10 sztuk – KC-zp.272-530/19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wspólny Słownik Zamówień: 39717000-1 Temat: dostawa wentylatorów stojących – 10 sztuk– KC-zp.272-530/19 Przedmiotem zamówienia: Wentylator kolumnowy – 10 sztuk Wymagane podstawowe parametry: • Moc min. 50W • Funkcja oscylacji osobny włącznik/wyłącznik • Kąt oscylacji min.. 900 • Głośność max. 55 dB • Wydajność min 20cm3/godz. • Prędkość min. 190m/min. • liczba prędkości 3 • waga max 3kg. • Wysokość min. 75 cm. • Stabilna podstawa, kratka zabezpieczająca • Gwarancja min. 24 miesiące Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu usterki: 24 godziny. Czas realizacji naprawy: 7 dni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39717000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną