Dostawa sprzętu komputerowego dla UEK – 2 zadania

Uniwersytet Ekonomiczny ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Ekonomiczny
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-510 Kraków, ul. Rakowicka
 • Telefon/fax: tel. 12 293-53-85 , fax. 12 293-58-98
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Ekonomiczny
  ul. Rakowicka 27
  31-510 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 293-53-85, fax. 12 293-58-98
  REGON: 15190000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uek.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego dla UEK – 2 zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa sprzętu komputerowego - 2 zadania, w ilości i o parametrach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załącznikach nr 9 SIWZ oraz Specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6. Zadania nr 1 i nr 2 - Komputerów stacjonarnych wraz z monitorami Dostawa komputerów stacjonarnych wraz z wyposażeniem w ilości i o parametrach zgodnych ze Specyfikacją techniczną stanowiącą zał. nr 8 do SIWZ oraz z zał. nr 9 do SIWZ - opisem przedmiotu zamówienia, zawierającym m.in. wymagania dotyczące dostaw, gwarancji i serwisu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną