Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – 4 części

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie
 • Telefon/fax: tel. 0048 12 6179655 , fax. 0048 12 6179653
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
  ul. Przy Rondzie 5
  31-547 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 0048 12 6179655, fax. 0048 12 6179653
  REGON: 14058042800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kssip.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – 4 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego o parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2 A oraz 2 B do SIWZ. Wskazane nazwy produktów posiadają jedynie charakter przykładowy, a wymagany sprzęt powinien przede wszystkim spełniać parametry techniczne wskazane w załączniku nr 2 A oraz 2 B do SIWZ. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części. Warunki oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia jest szczegółowo określony we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną