Dostawa sprzętu AGD do domów studenckich MS AGH w Krakowie- KC-zp.272-452/18

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. (12)6173595 , fax. (12)6173595
 • Data zamieszczenia: 2018-09-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
  Al. Mickiewicza 30
  30-059 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (12)6173595, fax. (12)6173595
  REGON: 157700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzp.agh.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu AGD do domów studenckich MS AGH w Krakowie- KC-zp.272-452/18
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu AGD zgodnie z harmonogramem przedstawionym poniżej do domów studenckich Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi: Zadanie częściowe nr 1 Dostawa drobnego sprzętu AGD A) Dostawa 24 szt. odkurzaczy B) Dostawa 27 szt. żelazek parowych Zadanie częściowe nr 2 A) Dostawa 4 szt. lodówek podblatowych (typ II) dla DS-12 „Promyk” wraz z ich instalacją w pokojach studenckich B) Dostawa 138 szt. lodówek podblatowych (typ I) wraz z ich instalacją w pokojach studenckich C) Dostawa 6 szt. lodówek dwudrzwiowych - typ I dla DS-12 „Promyk” wraz z ich instalacją w pokojach studenckich Zadanie częściowe nr 3 Dostawa 87 szt. lodówek Zadanie częściowe nr 4 Dostawa pralek automatycznych i elektrycznych suszarek do prania A) Dostawa 39 szt. pralek automatycznych B) Dostawa 23 szt. elektrycznych suszarek do prania Zadanie częściowe nr 5 Dostawa 71 kuchenek mikrofalowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39713430-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną