Dostawa przełączników umożliwiających szyfrowanie danych pomiędzy lokalizacjami Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (NSSU.DFP.271.10.2019.AJ)

Szpital Uniwersytecki w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-501 Kraków, Kopernika
 • Telefon/fax: tel. 012 424 71 21,012 424 70 46 , fax. 012 424 71 22, 012 424 71 20
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Uniwersytecki w Krakowie
  Kopernika 36
  31-501 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 424 71 21,012 424 70 46, fax. 012 424 71 22, 012 424 71 20
  REGON: 28868500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.su.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa przełączników umożliwiających szyfrowanie danych pomiędzy lokalizacjami Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (NSSU.DFP.271.10.2019.AJ)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa przełączników umożliwiających szyfrowanie danych pomiędzy lokalizacjami Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32420000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną