Dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej. Program lekowy "Leczenie choroby Hurler"

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-663 Kraków, ul. Wielicka
 • Telefon/fax: tel. 12 658 39 79 , , fax. 12 658 39 79
 • Data zamieszczenia: 2019-08-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
  ul. Wielicka 265
  30-663 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 658 39 79 , , fax. 12 658 39 79
  REGON: 35137588600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalzdrowia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej. Program lekowy "Leczenie choroby Hurler"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowią sukcesywne dostawę produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej, program lekowy „Leczenie choroby Hurler” z uwzględnieniem bieżących potrzeb Zamawiającego. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, jego zakresu i przewidywanych ilości zawiera Załącznik nr 3 – Kalkulacja cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną