Dostawa papierowych ręczników - 2 zadania

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-663 Kraków, ul. Wielicka
 • Telefon/fax: tel. 12 658 39 79 , , fax. 12 658 39 79
 • Data zamieszczenia: 2019-09-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
  ul. Wielicka 265
  30-663 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 658 39 79 , , fax. 12 658 39 79
  REGON: 35137588600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: szpitalzdrowia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa papierowych ręczników - 2 zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa papierowych ręczników, z uwzględnieniem bieżących potrzeb zamawiającego. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania: Zadanie 1 – Ręczniki typu ZZ Zadanie 2 – Ręczniki w roli wraz z użyczeniem dozowników do ręczników. 2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i warunków realizacji zawierają załączniki do SIWZ w szczególności: załącznik nr 1 – Istotne Postanowienia Umowy (IPU) załącznik nr 2 – Formularz Oferty, załącznik nr 3/1 i 3/2 – Formularz Cenowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33763000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną