Dostawa odczynników chemicznych, wzorców, odważek, materiałów odniesienia, środków odkażających oraz środków do mycia szkła laboratoryjnego

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-965 Kraków, ul. Józefa Brodowicza
 • Telefon/fax: tel. 122 931 000 , fax. 122 931 090
 • Data zamieszczenia: 2019-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul. Józefa Brodowicza 13
  30-965 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 122 931 000, fax. 122 931 090
  REGON: 59728000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wiw.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników chemicznych, wzorców, odważek, materiałów odniesienia, środków odkażających oraz środków do mycia szkła laboratoryjnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa odczynników chemicznych, wzorców, odważek, materiałów odniesienia, środków odkażających oraz środków do mycia szkła laboratoryjnego. Zamówienie składa się z 22 części. Wielkość zamówienia ok. 174670 zł netto
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną