Dostawa odczynników , testów i podłoży hodowlanych do Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31115 Kraków, ul. Garncarska
 • Telefon/fax: tel. 124 231 565 , fax. 012 4231076, 4231565
 • Data zamieszczenia: 2018-11-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków
  ul. Garncarska 11
  31115 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 124 231 565, fax. 012 4231076, 4231565
  REGON: 28836600035
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.onkologia.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników , testów i podłoży hodowlanych do Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa odczynników , testów i podłoży hodowlanych do Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej opisanych szczegółowo w załącznikach: 1a, 1.1 i 1.2 do części nr 1, 1.1 do części nr 2, 1.1 do części nr 3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną