Dostawa niszczarek biurowych - 5 szt. - KC-zp.272-250/19

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. (12)6173595 , fax. (12)6173595
 • Data zamieszczenia: 2019-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
  Al. Mickiewicza 30
  30-059 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (12)6173595, fax. (12)6173595
  REGON: 15770000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dzp.agh.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa niszczarek biurowych - 5 szt. - KC-zp.272-250/19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wspólny Słownik Zamówień: 30123000-7 Temat: Dostawa niszczarek biurowych /takich samych/ - 5 szt. - KC-zp.272-250/19 Opis przedmiotu zamówienia: Ilość kartek niszczonych jednorazowo (A4/70g) Min. 20 Rozmiar cięcia Max. 4 x 38 Poziom bezpieczeństwa DIN dokumenty Min. P4 Poziom bezpieczeństwa DIN karty Min. T4 Poziom bezpieczeństwa DIN płyty Min. O3 Szerokość szczeliny wejściowej Min. 230 mm Pojemność kosza Min. 53 l Średnia prędkość niszczenia Min. 5 m/min Cykl pracy ciągłej 60 min Niszczy zszywki Tak Niszczy małe spinacze biurowe Tak Niszczy karty kredytowe Tak Niszczy płyty CD/DVD Tak Zabezpieczenie przed zacięciem papieru Tak Korpus na kółkach Tak Uruchamianie/zatrzymywanie niszczenia Fotokomórka Funkcja cofania Tak Auto stop przy wyjętym koszu Tak Automatyczne zatrzymanie pracy przy pełnym koszu Tak Dioda informująca o przepełnionym koszu Tak Dioda informująca o otwartych drzwiach/wyjętym koszu Tak Dioda informująca o zacięciach Tak Zabezpieczenie termiczne z sygnalizacją Tak Poziom głośności w dB w trakcie pracy Max. 75 dB Gwarancja na urządzenie, z wyjątkiem noży tnących Min. 24 miesiące Gwarancja na noże tnące w latach Min. 10 lat Wymiary urządzenia w mm (wys x szer x gł) Min. 700 x max.290 x max. 530 Zasilanie 230V/50Hz Waga urządzenia w kg Max. 27,5 Przykładowy sprzęt spełniający wymagania wymagania: niszczarka Fellowes 125 Ci Czas reakcji na zgłoszenie usterki nie może być dłuższy niż 1 dzień roboczy od momentu zgłoszenia, czas naprawy nie dłuższy niż 7 dni od momentu zgłoszenia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30123000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną