Dostawa miesięcznych karnetów uprawniających pracowników Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie i osób uprawnionych, do korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz z usług sportowych i rekreacyjnych

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31157 Kraków, Plac Matejki
 • Telefon/fax: tel. 122 992 041 , fax. 124 226 566
 • Data zamieszczenia: 2018-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
  Plac Matejki 13
  31157 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 122 992 041, fax. 124 226 566
  REGON: 27578300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa szkoła wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa miesięcznych karnetów uprawniających pracowników Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie i osób uprawnionych, do korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz z usług sportowych i rekreacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania i zamówienia jest dostawa 100 karnetów miesięcznych dla pracowników Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 10 karnetów dla dzieci do lat 14 oraz 10 karnetów dla osób uprawnionych, uprawniających do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22320000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną