Dostawa mebli biurowych dla ZUS Oddział w Krakowie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31080 Kraków, ul. Pędzichów
 • Telefon/fax: tel. 12 424 61 27, 4246500 , fax. 12 424 61 47, 6345719
 • Data zamieszczenia: 2018-08-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie
  ul. Pędzichów 27
  31080 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 424 61 27, 4246500, fax. 12 424 61 47, 6345719
  REGON: 1775600395
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli biurowych dla ZUS Oddział w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych dla Oddziału ZUS w Krakowie obejmujący trzy zadania: 1) dostawa mebli drewnianych; 2) dostawa krzeseł; 3) dostawa regałów metalowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z obowiązkami Wykonawcy oraz obowiązkami w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, a także dane dotyczące przedmiotu zamówienia, niezbędne do sporządzenia oferty określone zostały w załącznikach do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną