dostawa materiałów reklamowo-promocyjnych dla uczestników Studiów Podyplomowych w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy KC-zp.272-33/19

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. (12)6173595 , fax. (12)6173595
 • Data zamieszczenia: 2019-01-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
  Al. Mickiewicza 30
  30-059 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (12)6173595, fax. (12)6173595
  REGON: 157700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dzp.agh.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa materiałów reklamowo-promocyjnych dla uczestników Studiów Podyplomowych w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy KC-zp.272-33/19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa materiałów reklamowo-promocyjnych dla uczestników Studiów Podyplomowych w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt. 3.1 SIWZ. 1. teczka konferencyjna z logiem Studiów Podyplomowych w zakresie BHP na stronie zewnętrznej – 100 szt. 2. teczka konferencyjna z logiem Studiów Podyplomowych w zakresie Górnictwa Podziemnego – 30 szt. 3. blok biurowy 100 kartek (klejony od góry z nadrukiem w jednym kolorze) z logiem Studiów Podyplomowych w zakresie BHP – 100 szt. 4. blok biurowy 100 kartek (klejony od góry z nadrukiem w jednym kolorze) z logiem Studiów Podyplomowych w zakresie Górnictwa Podziemnego – 30 szt. 5. długopis metalowy z wykonanym wzdłuż grawerem laserowym – 100 szt. 6. długopis metalowy z wykonanym wzdłuż grawerem laserowym– 30 szt. 7. okładka na dyplom z logiem Studiów Podyplomowych w zakresie BHP na stronie zewnętrznej – 60 szt. 8. okładka na dyplom z logiem Studiów Podyplomowych w zakresie Górnictwa Podziemnego na stronie zewnętrznej – 30 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną