Dostawa licencji

Województwo Małopolskie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Małopolskie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-156 Kraków, Basztowa
 • Telefon/fax: tel. (12)6303408 , fax. (12)6160144
 • Data zamieszczenia: 2018-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Małopolskie
  Basztowa 22
  31-156 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (12)6303408, fax. (12)6160144
  REGON: 351554287
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.malopolska.pl/umwm

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa licencji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: a) odnowienie usługi wsparcia (Basic Support) dla oprogramowania VMware na okres 24 miesię oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego: Contract ID licencji: 40158927 • vCenter Server Standard, • vSphere Enterprise dla 8 procesorów Contract ID licencji: 42600821 • vCenter Server Standard, • vSphere Standard dla 52 procesorów b) odnowienie usługi wsparcia (Basic Support) dla oprogramowania Backup Exec na okres 24 miesięcy: • 2x Backup Exec Opt Library Expansion Win 1 Device Onpremise Standard Perpetual License Gov • 1x Backup Exec Ent Server Opt Win 1 Server Onpremise Standard Perpetual License Gov • 16x Backup Exec Agent For Vmware And Hyper-V Win 1 Host Server Onpremise Standard Perpetual License Gov • 3x Backup Exec Agent For Applications And Dbs Win 1 Server Onpremise Standard Perpetual License Gov • 6x Backup Exec Agent For Vmware And Hyper-V Win 1 Host Server Onpremise Standard Perpetual License Gov • 1x Backup Exec Server Ed Win 1 Server Onpremise Standard Perpetual License Gov • 12x Backup Exec Agent For Win 1 Server Onpremise Standard Perpetual License Gov
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48210000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną