dostawa kamery CCD do rejestracji dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD) o akwizycji 1400 indeksowanych punktów na sekundę i precyzji orientacji lepszej niż 0.1 stopnia

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A.Krupkowskiego PAN w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A.Krupkowskiego PAN w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-059 Kraków, ul. Reymonta
 • Telefon/fax: tel. 12 295 28 00 , fax. 12 295 28 04
 • Data zamieszczenia: 2019-02-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A.Krupkowskiego PAN w Krakowie
  ul. Reymonta 25
  30-059 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 295 28 00, fax. 12 295 28 04
  REGON: 32637400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.imim.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa kamery CCD do rejestracji dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD) o akwizycji 1400 indeksowanych punktów na sekundę i precyzji orientacji lepszej niż 0.1 stopnia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  kamery CCD do rejestracji dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD) o akwizycji 1400 indeksowanych punktów na sekundę i precyzji orientacji lepszej niż 0.1 stopnia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38500000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną