Dostawa i montaż systemu parkingowego na drogach dojazdowych do TAURON Areny Kraków

Agencja Rozwoju Miasta S.A. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Agencja Rozwoju Miasta S.A.
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-571 Kraków, ul. Lema
 • Telefon/fax: tel. 12 3491103 , fax. 12 2909960
 • Data zamieszczenia: 2019-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Rozwoju Miasta S.A.
  ul. Lema 7
  31-571 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 3491103, fax. 12 2909960
  REGON: 35114314700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.arm.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż systemu parkingowego na drogach dojazdowych do TAURON Areny Kraków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu parkingowego na drogach dojazdowych do TAURON Areny Kraków wraz z niezbędnymi instalacjami, szlabanami i systemami płatności. Przedmiot zamówienia jest podzielony na zakres podstawowy polegający na dostawie, montażu i uruchomieniu systemu parkingowego na drogach dojazdowych do TAURON Areny Kraków wraz z niezbędnymi instalacjami, szlabanami oraz zakresy opcjonalne: opcja 1 polegająca na dostawie, montażu i uruchomieniu systemu pobierania płatności, opcja 2 polegająca na dostawie, montażu i uruchomieniu dodatkowego systemu pobierania płatności (terminale bezgotówkowe w słupkach wjazdowych), opcja 3 polegająca na dostawie, montażu i uruchomieniu systemu przedsprzedaży biletów (sklep internetowy). Zamawiający nie gwarantuje, że którykolwiek z zakresów opcjonalnych będzie realizowany. Zamawiający podejmie decyzję o wyborze zakresów opcjonalnych do realizacji przed podpisaniem umowy w wyniku postępowania. Decyzja o wyborze zakresów opcjonalnych będzie uzależniona w szczególności od możliwości finansowych Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34996000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną