Dostawa fabrycznie nowych przełączników sieci komputerowej wraz z ich instalacją i konfiguracją, zgodnie z potrzebami sieciowymi Zamawiającego, konfiguracja pozostałych urządzeń sieciowych do współpracy z nowymi przełącznikami oraz aktualizacja dokumentacji sieciowej.

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-261 Kraków, J. Wybickiego
 • Telefon/fax: tel. +48 12 632-33-00 , fax. +48 12 632-35-24
 • Data zamieszczenia: 2019-02-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
  J. Wybickiego 7A
  31-261 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48 12 632-33-00, fax. +48 12 632-35-24
  REGON: 001238650
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://min-pan.krakow.pl/instytut/zamowienia-publiczne/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowych przełączników sieci komputerowej wraz z ich instalacją i konfiguracją, zgodnie z potrzebami sieciowymi Zamawiającego, konfiguracja pozostałych urządzeń sieciowych do współpracy z nowymi przełącznikami oraz aktualizacja dokumentacji sieciowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa jednorazowa trzech przełączników sieci komputerowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32420000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną