DOSTAWA EKRANU LEDOWEGO WRAZ Z KONSTRUKCJĄ I SKRZYNIAMI TRANSPORTOWYMI W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELENI PRZY BUDYNKU KINOTEATRU WRZOS DLA POTRZEB TEATRU KTO, ZLOKALIZOWANEGO NA DZ. NR 403 OBR. 12 PODGÓRZE, PRZY UL. ZAMOYSKIEGO 50 W KRAKOWIE.

Teatr KTO ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Teatr KTO
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-158 Kraków, Krowoderska 74
 • Telefon/fax: tel. 126237300 , fax. 126338947
 • Data zamieszczenia: 2018-11-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr KTO
  Krowoderska 74 13
  31-158 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126237300, fax. 126338947
  REGON: 356901227
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrkto.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA EKRANU LEDOWEGO WRAZ Z KONSTRUKCJĄ I SKRZYNIAMI TRANSPORTOWYMI W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELENI PRZY BUDYNKU KINOTEATRU WRZOS DLA POTRZEB TEATRU KTO, ZLOKALIZOWANEGO NA DZ. NR 403 OBR. 12 PODGÓRZE, PRZY UL. ZAMOYSKIEGO 50 W KRAKOWIE.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wraz z transportem, instalacją i uruchomieniem ekranu ledowego wraz z konstrukcją i skrzyniami transportowymi według specyfikacji określonej w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Ogólny opis przedmiotu zamówienia: 1) Oferowany przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż określony w załączniku nr 1 do SIWZ), nieużywany, kompletny i gotowy do uruchomienia, a do jego uruchomienia i używania zgodnie z przeznaczeniem nie będzie konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Przedmiot dostawy ani jego część składowa lub wyposażenie nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika. 2) Wymagany termin płatności: 30 dni. 3) Minimalny okres gwarancji dla przedmiotu dostawy: 24 miesiące. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Zasady i zakres gwarancji na przedmiot zamówienia został określony we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32351200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną