Dostawa drobnego sprzętu medycznego - 2 grupy

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30663 Kraków, ul. Wielicka
 • Telefon/fax: tel. 126 582 011 , fax. 126 581 081
 • Data zamieszczenia: 2018-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
  ul. Wielicka 265
  30663 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 582 011, fax. 126 581 081
  REGON: 35137588600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpitalzdrowia.pl/o-szpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa drobnego sprzętu medycznego - 2 grupy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowią sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego - 2 grupy dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie z uwzględnieniem bieżących potrzeb Zamawiającego. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, jego zakresu i przewidywanych ilości zawierają Załączniki nr 3/1-3/2 do SIWZ – Kalkulacja cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną