Dostawa drobnego sprzętu medycznego - 4 zadania

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-663 Kraków, ul. Wielicka
 • Telefon/fax: tel. 12 658 39 79 , , fax. 12 658 39 79
 • Data zamieszczenia: 2020-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
  ul. Wielicka 265
  30-663 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 658 39 79 , , fax. 12 658 39 79
  REGON: 35137588600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: szpitalzdrowia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa drobnego sprzętu medycznego - 4 zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa drobnego sprzętu medycznego – 4 zadania. 2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i warunków realizacji zawierają załączniki do SIWZ w szczególności: załącznik nr 1 – Istotne Postanowienia Umowy (IPU) załącznik nr 2 – Formularz Oferty załącznik nr 3/1 – Formularz Cenowy – zadanie 1 załącznik nr 3/2 – Formularz Cenowy – zadanie 2 załącznik nr 3/3 – Formularz Cenowy – zadanie 3 załącznik nr 3/4 – Formularz Cenowy – zadanie 4
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną