Dostawa czterech torów kamerowych HD do Oddziału Terenowego TVP S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30

Telewizja Polska S.A. w Warszawie Oddział w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Telewizja Polska S.A. w Warszawie Oddział w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-525 Kraków, ul. Krzemionki
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2019-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Telewizja Polska S.A. w Warszawie Oddział w Krakowie
  ul. Krzemionki 30
  30-525 Kraków, woj. małopolskie
  REGON: 10418973000400
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tvp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa czterech torów kamerowych HD do Oddziału Terenowego TVP S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech torów kamerowych HD wraz z obiektywami HD i statywami kamerowymi do Oddziału Terenowego TVP S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32240000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną