Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego – FORD, LAND ROVER

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-571 Kraków, ul. Mogilska
 • Telefon/fax: tel. 012 6154860, 6154862 , fax. 012 6154887; 6154219
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
  ul. Mogilska 109
  31-571 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6154860, 6154862, fax. 012 6154887; 6154219
  REGON: 35108157000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://malopolska.policja.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego – FORD, LAND ROVER
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych części zamiennych dla pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego: a) Zadanie nr 1 – FORD b) Zadanie nr 2 – LAND ROVER 2. Szczegółowe określenie asortymentu i ilości zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ. Załącznik ten jest jednocześnie formularzem cenowym. UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania dokumentu określonego w rozdziale XXV ust. 1 SIWZ. 3. Miejscem dostaw są magazyny Zamawiającego zlokalizowane w: a) Krakowie przy ul Konarskiego 43, b) Nowym Sącz przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, c) Tarnowie przy ul. Jastruna 4. 4. Wymagania związane z zamawianymi częściami do zostały określone w załączniku nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną