Dostawa cementu glinowo – wapniowego do Zakładu Termicznego Przekształcenia Odpadów w Krakowie.

Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30347 Kraków, ul. Brożka
 • Telefon/fax: tel. 12 269 15 05 , fax. 12 269 15 10
 • Data zamieszczenia: 2018-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie
  ul. Brożka 3
  30347 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 269 15 05, fax. 12 269 15 10
  REGON: 35111808900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://khk.krakow.pl/pl/bip/ogloszenia-i-przetargi/zamowienia-publiczne/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa cementu glinowo – wapniowego do Zakładu Termicznego Przekształcenia Odpadów w Krakowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  przedmiotem zamówienia jest dostawa cementu glinowo – wapniowego do Zakładu Termicznego Przekształcenia Odpadów w Krakowie w ilości maksymalnej 256 Mg. zamówienie będzie realizowane przez okres 12 miesięcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną