Dostawa bezpośrednio do wskazanych oddziałów Archiwum Narodowego w Krakowie materiałów ochronnych służących do zabezpieczenia zasobu o jakości archiwalnej (atestowanej).

Archiwum Narodowe w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Archiwum Narodowe w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-960 Kraków, ul. Sienna
 • Telefon/fax: tel. 012 4224094, 4216881 w. 29 , fax. 124 213 544
 • Data zamieszczenia: 2019-10-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Archiwum Narodowe w Krakowie
  ul. Sienna 16
  30-960 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 4224094, 4216881 w. 29, fax. 124 213 544
  REGON: 11000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ank.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa bezpośrednio do wskazanych oddziałów Archiwum Narodowego w Krakowie materiałów ochronnych służących do zabezpieczenia zasobu o jakości archiwalnej (atestowanej).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa bezpośrednio do wskazanych oddziałów Archiwum Narodowego w Krakowie materiałów ochronnych służących do zabezpieczenia zasobu o jakości archiwalnej (atestowanej) w postaci pudeł tekturowych wykonanych indywidualnie na wymiar ksiąg -1000 sztuk, pudeł o jakości archiwalnej - 660 sztuk, pudełek na fotografie - 40 sztuk, papieru bezkwasowego - 5900 sztuk, tasiemki 2 sztuki, obwolut na fotografie ( obwoluty typu four-flaps, obwoluty z poliesteru w kształcie liter L - 2100 sztuk, teczek wiązanych tekturowych - 800, teczek wiązanych kartonowych - 1850, kopert wielkoformatowych - 3400
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30192000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną