dostawa basenów, kaczek, pojemników na mocz, rękawic medycznych, podkładów wysokochłonnych, nebulizatorów oraz innych wyrobów medycznych

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-202 Kraków, ul. Prądnicka
 • Telefon/fax: tel. 126 142 551 , fax. 126 142 551
 • Data zamieszczenia: 2019-05-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
  ul. Prądnicka 80
  31-202 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 142 551, fax. 126 142 551
  REGON: 29007300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitaljp2.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa basenów, kaczek, pojemników na mocz, rękawic medycznych, podkładów wysokochłonnych, nebulizatorów oraz innych wyrobów medycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa basenów, kaczek, pojemników na mocz, rękawic medycznych, podkładów wysokochłonnych, nebulizatorów oraz innych wyrobów medycznych ( mi.in. baseny, kaczki, pojemniki na mocz, rękawice medyczne, podkłady wysokochłonne, nebulizatory, łaty do plastyki tetnicy szyjnej, łaty sercowo-naczyniowe, trokary, itp.) Całkowita wartość szacunkowa wynosi 907000 PLN
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33198000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną